Mohai Gábor: „Elmondom mind a sok tréfát...” József Attila szerelmes versei és levelei
GR-075 CD

Mohai Gábor előadóművészi érzékenysége, fogékony lelkülete jól érzi, mit kell József Attila szerelmi lírájából, egyáltalán e zseniális költő egész pályájából, poéziséből elsősorban közvetítenie: a szinte minden sorban jelenvaló örök gyermeki én sérülékenységét, a fölülemelkedés próbáját, a mindebből keletkező boldogságot is. Dacot, ujjongást, kamaszhitet, csüggedést, az emberi árvaság és szeretetéhség megannyi síró-káromló változatát. A versek, vallomások, sor- és levéltöredékek olyan komponáltságban szólalnak meg, hogy a legegyetemesebb érzés: a szerelem sajátos dallamrajzaként is eljut szívünkhöz. Dévai Nagy Kamilla az énekelt versekkel és Mohai Gábor szerkesztőként is az előadóművész fogékonyságával hangsúlyozza József Attila műveinek eddig már sorolt lényegét –szerelmes versek közvetítése által azt a hármasságot, amit lelki igényében a költőnek a család, a szerelem s Isten jelentett - volna: mindháromnak egyre szenvedtetőbb hiányát. Verset olvasva –aztán hallgatva: végül talán nem is hiábavalóságra rádöbbenő csönd keserűsége a mi élményünk, hanem József Attila költeményeinek mindent körülölelő, tiszta érzése.

Kalász Márton

A Magyar Hírlap cikkeMohai Gábor: „Elmondom mind a sok tréfát...”
József Attila szerelmes versei és levelei


Közreműködők:
Mohai Gábor - versmondó
Dévai Nagy Kamilla - ének, gitár

Back  Top
- MAHASZ
- Abbey Road
- Steve Hackett
- Gramofon